דילוג לתוכן העיקרי

תנאי שימוש

תנאי השימוש בשירות

ברוכים הבאים לאתר Me+" "Join – קהילת היזמות לבני +60 "(האתר,)" בכתובת .www.il.joinme.plus האתר והשירותים

הניתנים באמצעותו ייקראו להלן יחדיו: "השירות."

את השירות מפעילה חברת ג'וינמי איי אל בע"מ, ח.פ. ,516635737 שכתובתה יצחק רבין 1 פתח תקווה"(מפעילת השירות" או "אנו.)" השימוש בשירות מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכן לכללים נוספים

שיוצגו בפניך במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים.)"

אתה מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים היטב, שכן הם מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בנוגע לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם קודם לכל שימוש נוסף בשירות. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עליך להימנע

מהשימוש בשירות.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מכשיר קצה. הם מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,

ומתייחסים, כמובן, לכל המינים.

 

 

על השירות

השירות הוא פלטפורמה לקהילות יזמות המופעלות עבור פנסיונרים בגילאי .+60 . 

כדי להשתמש בשירות, עלייך להירשם

* הרשמה לקהילת ג'וינמי מאפשרת למערכת משלוח ניוזלטר ועדכונים מהקהילה על תוכן ויוזמות במערכת. (בכל שלב ניתן לבקש להסיר את פרטיך. או להפסיק לקבל הניוזלטר)

 

ההרשמה לקהילה אפשרית במסלול חינמי או במסלול בתשלום. 

ניתן להיות חבר קהילה:

•    יזם / יוצר תוכן – השירות מאפשר לך ליצור ולהוביל יוזמה (גיג) במודל קבוצתי או במודל של מתן שירות. במסגרת הקהילה שתנהל, תוכל לקיים פעילויות ומפגשים עם חברי הקהילה. אנו נוכל לסייע לך בגיבוש הרעיון, בליווי מקצועי, ובנטוורקינג.

•    כחבר קהילה – השירות מאפשר לך להצטרף לקהילות קיימות ולקחת חלק בפעילויות ומפגשים (בתשלום או ללא עלות,) לפי תחומי העניין שלך.

השימוש בשירות מיועד לבני 60 ומעלה למעט יצרני תוכן נבחרים ע"י מנהלי הקהילה. הצטרפות ליוזמות מותרת לכל המעוניין בכך. בכל מקרה, השימוש בשירות מותר אך ורק לבני 18 ומעלה בלבד.

 

רישום לשירות

השימוש בשירות כרוך ברישום. הרישום לשירות יתבצע באמצעות לחיצה על כפתור "יצירת יוזמה" שמופיע בחלקו העליון השמאלי של האתר, בחירה בסוג הרישום הרצוי (יוזמה, תרומה מניסיון או הצטרפות לקהילה,) מענה לשאלות המוצגות בהתאם לבחירתך ומילוי פרטיך האישיים.

לאחר ההרשמה ובכל ביקור בשירות, ההתחברות למערכת תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור "התחברות למערכת" שמופיע בחלקו העליון השמאלי של האתר והזנת מספר הטלפון איתו נרשמת לשירות. לאחר שתזין את מספר הטלפון שלך, תקבל קוד בהודעת ,SMS או וואטסאפ אותו תתבקש להזין בחלון ההתחברות.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ולאיתור מקרים של שימוש לרעה בו. מפעילת השירות רשאית להשהות את פעילותך בקהילה, לבטל את רישומך לשירות או לחסום את גישתך אליו, לפי שיקול דעתה, בין

היתר במקרים הבאים –

•    אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום או במסגרת שימושך בשירות;

•    אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות, או באחרים – לרבות משתמשים אחרים

בשירות או ספקים ושותפים של מפעילת השירות;

•    אם השתמשת בשירות כדי לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

•    אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;

•    אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו;

•    עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;

•    לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;

•    בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק.

 

השימוש בשירות

אתה רשאי להשתמש בשירות למטרות פרטיות או עסקיות, בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתנו המפורשת לכך, מראש בכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה. בכלל זאת, אינך רשאי –

•    להשתמש בשירות באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי הדין, או באופן הפוגע

בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות (אך לא רק) זכויות קניין רוחני;

•    להשתמש בשירות באופן הפוגע או העלול לפגוע במפעילת השירות או בשותפיה, או במשתמשים אחרים בשירות;

•  לנסות לפגוע באבטחת המידע בשירות, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של השירות, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי או פריצה לשירות;

•    להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות בשירותים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

•    להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, או לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;

•    לבצע או לנסות לבצע הנדסה חוזרת, Disassembling או Decompiling לשירות, למערכת שבבסיסו, לממשק המשתמש בו, או לכל רכיב או מידע בו;

•    להשתמש בשירות כדי להתחרות במפעילת השירות או כדי לפתח או לנסות לפתח אתר או שירות מתחרה;

•    להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג ,Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה,

העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים או מידע מהשירות. בכלל זה, אינך רשאי ליצור או להשתמש באמצעים כאמור

לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;

•    להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת ,)Frame( גלויה או סמויה;

•    להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

•    לקשר לשירות מכל מקור המכיל תכנים: )1( פורנוגראפיים; )2( המעודדים לגזענות או להפליה פסולה; )3( המנוגדים לחוק; )4( המעודדים פעילות המנוגדת לחוק; או )5( שפרסומם מנוגד לחוק.

 

תשלום תמורה עבור השירות

ההרשמה לשירות ולקהילה אפשרית במסלול חינמי או במסלול בתשלום (ע"י גוף ארגוני או ע"י המשתמש באופן ישיר) . אנו מעודדים יזמים  לגבות תשלום עבור השירותים שהם מעניקים לחברי הקהילה (כולם או חלקם) במסגרת השירות, לפי שיקול דעתם. באם יזם מחליט על גביית כסף בגין היוזמה הרי שהגבייה עצה צריכה להתנהל במסגרת פלטפורמת ג'וינמי. במקרה בו יזם יחליט לגבות כסף עבור השירותים שהם מעניקים לחברי הקהילה, שיקול הדעת הבלעדי בקביעת אופן התשלום, תנאי התשלום וגובה התמורה יהיו נתונים להם. התשלום מחברי הקהילה אל היזם, יתבצע דרך מנגנון הגבייה במערכת והכסף יועבר לארנק תשלומים דיגיטלי של היזם ומשם ישירות אל היזם. למפעילת השירות אין מעורבות בקביעת אופן התשלום, תנאיו וגובהו, והיא לא תשא באחריות כלפי חברי הקהילה בהקשר זה. בנוסף, מפעילת השירות לא תשא באחריות כלפי היזם

במקרה בו חברי הקהילה ממאנים לשלם בעבור השירותים.

 

מערכת התשלומים בג'וינמי 

באם יזם (בעל דף גיג) דורש תשלום בגין הפעילות אותה הוא מציע באתר הרי שגביית התשלום צריכה להעשות באתר זאת בין השאר מסיבות של בקרה אבטחה ושירות. ג'וינמי ראשאית להסיר תכנים של יזם שיפרסם פעילות בתשלום ויגבה תשלום מחוץ לפלטפורמה ובלא ידיעתה. 

בכדי לגבות תשלום במערכת ג'וינמי על היזם לפתוח כרטיס מוכר seller . פתיחת כרטיס המוכר תאפשר גבייה של תשלןמים בכרטיס אשראי ובביט הוצאת קבלות וביצוע מעקב אחרי תשלומים ופעולות. 

ניתן לפתוח שני סוגי כרטיסי מוכר. 

מוכר שהינו עוסק (מורשה או פטור) 

מוכר שהינו אדם פרטי (איננו עסק רשום) - מוכר שהוא אדם פרטי יקבל תשלום על פי נהלי שכר סופרים המוכרים ברשות המיסים. באחריותו של המוכר לוודא תיאום מס כנדרש מול רשות המיסים (ג'וינמי תאפשר סיוע בהגשת תאומי המס למי שיחפוץ בכך תמורת תשלום) 

 

ניהול מערכת התשלןמים נעשית בארנק דיגיטלי המופעל ע"י חברת Payme. כל התקבולים בגין פעילות היזם נכנסות לארנק המנוהל ומועברות אחת לחודש לחשבון הבנק של היזם בניקוי עמלות כמפורט. 

עלויות פתיחת כרטיס seller במערכת מתחלקות לחד פעמיות ולעמלות לפי הפירוט הבא (עדכוני עלויות עשויים להתבצע מעת לעת. על עדכוני עלויות תצא הודעה לכל המוכרים sellers במערכת)

 

עלות חד פעמית להקמת כרטיס מוכר בחברת האשראי - 150 ש"ח 

דמי הקמה חד פעמיים לבית עסק לסליקת ביט - 35 ש"ח 

 

עלויות פר עסקה לעסקאות עד 50 ש"ח 

העלויות כוללות עלויות ניהול המערכת והשירותים הנלווים 

דמי ניהול קבועים - 2 ש"ח 

גבייה בכרטיס אשראי - 1.10%

גבייה בביט - תוספת של 0.5% סה"כ 1.6% 

 

עלויות פר עסקה לעסקאות מעל 50 ש"ח   

דמי ניהול הקבועים כלולים באחוזי הגבייה לפי אמצעי התשלום  

גבייה בכרטיס אשראי - 6% 

גבייה בביט - תוספת של 0.5% סה"כ 6.5%  

 

קבלות - המערכת תנפיק קבלות כחוק לכל עסקה (עלות 30 אג. לקבלה) - משתמש יכול לוותר על השימוש בקבלות דרך המערכת ולהוציא קבלות עצמאית באם יחפוץ בכך. 

 

החזרים 

על כל היזמים במערכת ג'וינמי לאפשר זיכוי מלא של תשלומים המתקבלים באם יבקש הלקוח לבטל את הצטרפותו עד למועד אותו מפרסם היזם לבדף היוזמה. ביצוע ההחזרים יתבצע במערכת ג'וינמי ובאחריות היזם. 

 

משלוח מידע ותוכן פרסומי

לאחר הרשמתך לשירות, ואם הסכמת לכך, מפעילת השירות תהא רשאית לשלוח אליך –במסרונים ,)SMS( בדואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת – מידע על שירותים ומוצרים של מפעילת השירות או של אחרים, וכן דברי פרסומת אחרים, לרבות דברי

פרסומת כמשמעם בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים,) התשמ"ב.1982–

תוכל לחזור בך מהסכמתך לקבל דברי פרסומת בכל עת. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. דע שגם אם תסרב לקבל דברי פרסומת, מפעילת השירות תהיה רשאית להמשיך ולהשתמש בפרטים שמסרת לצורך

משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים, שאינם מהווים דבר פרסומת.

 

העלאת תכנים לשירות

ביכולתך להעלות תכנים שונים לשירות, לרבות תמונות, במסגרת הקהילה שאתה חבר בה, היזם שלה, או המנטור שלה. עם זאת, איננו מבטיחים כי תוכן שתבקש להעלות לקהילה אכן יתפרסם בפועל. אף שאנו מעודדים את העשרת התכנים בקהילה

וחיזוק הקשרים בה, אנו עשויים למנוע את פרסומם של תכנים שהועלו על ידך, אם מצאנו שהם בלתי חוקיים או פוגעניים.

בעת העלאת תכנים באמצעות השירות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לקבלת ההרשאות וההסכמות המתאימות

לשימוש והעלאת התכנים ובכלל זה, לכל תוצאה שתנבע מהפרסום כאמור.

שמור על זכויותיהם של חבריך לקהילה - כאשר אתה מעוניין לפרסם תמונות במסגרת הקהילה, חלה עליך האחריות הבלעדית להשיג את אישורם של המצולמים לפרסום התמונות, ולוודא כי אינך מפר זכויות של צדדים שלישיים בהן, לרבות זכויות יוצרים.

בתוך כך, נאסר עליך לפרסם –

•    כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

•    כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;

•    כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

•    כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

•    כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס,) לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים ,)Worms( ואנדלים ,)Vandals( יישומים מזיקים Applications( )Malicious וכיו"ב;

•    סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור, או כל תוכן מאתרים, יישומים או שירותים כאמור;

•    כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

•    כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

•    כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

•    כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

•    כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

•    כל תוכן העלול להטעות צרכן;

•    כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה;

 

למעט אם צוין אחרת, התכנים שתעלה לשירות במסגרת הקהילה יהיו חשופים בפני כלל חברי הקהילה שלך.

תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של מפעילת השירות ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

האחריות לשימוש בשירות

השימוש בשירות ובכל תוכן בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה וכל הפועלים מכוחה או בשמה, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים או נובעים, במישרין או בעקיפין מהשירות או מהסתמכות על התוכן המפורסם בו.

השירות ניתן לשימוש כמות שהוא IS( ,)AS ולא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכיך ומטרותיך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

מפעילת השירות אינה מתחייבת שהשירות יינתן תמיד כסדרו או בלא הפסקות או תקלות וכשלים. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך או לשיבוש (חלקי או מלא) בפרטים אלה, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות או של מי מטעמה.

 

קישורים לתכנים של צדדים שלישיים

השירות עשוי להכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים מחוץ לשירות, שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי מפעילת השירות. מפעילת השירות לא תישא באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש בתכנים של אותם צדדים שלישיים או הסתמכות עליהם.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות  הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו למפעילת השירות להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על סימני המסחר בשירות (בין אם נרשמו ובין אם לאו,) הסמלים המסחריים בו "(לוגו,)" עיצובו הגרפי של השירות, וכל תוכן אחר הכלול בשירות, לרבות קוד המחשב של היישומון וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (כולם יחד: "התוכן המוגן.)"

אינך רשאי להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן המוגן או בכל חלק ממנו, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה

בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן.)

 

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. מכיוון שמדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתעיין בה קודם לכל שימוש נוסף בשירות.

 

שינויים בשירות והפסקת השירות

מפעילת השירות עשויה לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, או כל היבט אחר הכרוך בשירות, ללא הודעה מוקדמת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי-נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או

דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות באופן זמני לשם

תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות, ותפעל כמיטב יכולתה לצמצום פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל.

 

כללי

הדין החל על השימוש בשירות הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת שתתגלה בינך ובין מפעילת השירות תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

במקרה בו מפעילת השירות העבירה לצד שלישי את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות (או חלק ממנו,) היא תהיה רשאית להעביר לצד השלישי גם את זכויותיה והתחייבויותיה לפי המסמכים המחייבים. כמשתמש בשירות, אינך רשאי להעביר לאחר כל זכות או חיוב שיש לך לפי המסמכים המחייבים, וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת לאחר זכויות כלשהן בכל אלה. בפרט, אינך יכול להקנות את זכות השימוש בשירות לצד שלישי כלשהו, ואינך רשאי להציע את השירות

כחלק משירותים הניתנים על-ידך. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

 

שינויים בתנאי השימוש

אנו עשויים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש בשירות, ללא הודעה קודמת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו נעשה מאמצים להודיע לך על שינויים כאמור. בהמשך השימוש בשירות לאחר השינוי בתנאים, אתה מביע הסכמתך לתנאי השימוש החדשים.

אם אינך מסכים לתנאים החדשים, עליך להפסיק להשתמש בשירות.

בכל עת, תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בחלקו התחתון של האתר.

 

פנה אלינו

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, הצעה או תלונה, באמצעות חלון הצ'אט באתר או בכתובת: info@joinme.plus

 

 

עודכן לאחרונה: מאי 2023.