דילוג לתוכן העיקרי

מדיניות פרטיות

JoinMe – מדיניות הפרטיות

ג'וינמי בע"מ, ח.פ. 516425600

מדיניות פרטיות זו נועדה ללמד אותך על האופן בו חברת השירות" או "אנו)" משתמשת במידע האישי שלך, שהיא אוספת כאשר אתה משתמש באתר JoinMe "(השירות,)" הפועל בכתובת www.il.joinme.plus "(האתר.)"

מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לכל המינים.

 

 

צור קשר או מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או שיש לך שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה אלינו: .info@joinme.plus נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

 

מסירת פרטים לשירות

השימוש בשירות מחייב הרשמה אליו – כיזם, כמנטור, או כחבר קהילה. במסגרת הרשמתך לשירות בכל אחת משלוש האפשרויות, אנו נאסוף ממך את שמך המלא, מספר הטלפון שלך, עיר המגורים שלך ושנת הלידה שלך. ללא מילוי פרטים אלה לא נוכל ליצור את חשבון המשתמש שלך בשירות. במסגרת ההרשמה תוכל למסור גם את כתובת המגורים המדויקת (שתסייע לנו להתאים עבורך פעילויות לפי מקום מגוריך) ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך (שתסייע לנו לשלוח לך מידע ועדכונים וליצור עמך קשר,) אך פרטים

אלה אינם נחוצים להשלמת ההרשמה. בנוסף לפרטים האמורים, אנו נאסוף ממך גם את המידע הבא:

 

•  אם תבחר להירשם לשירות כיזם, נאסוף ממך מידע בנוגע לסוג היוזמה שאתה מעוניין להקים

(למשל, יוזמה חברתית,) ההיבטים של היוזמה שתרצה לקדם במיוחד (למשל, תרומה לקהילה,) סוג הסיוע שאתה מעוניין לקבל מאיתנו (למשל, ליווי מקצועי,) וכן הסבר קצר על היוזמה. את ההסבר על היוזמה תוכל לספק בכתב או בהקלטת אודיו. ההחלטה אילו פרטים למסור במסגרת ההסבר על היוזמה נתונה לשיקול דעתך הבלעדי, ואנו ממליצים כי לא תמסור במסגרת זו פרטים

אישיים שאינם נחוצים.

•   אם תבחר להירשם לשירות כמנטור, נאסוף ממך מידע על התחומים בהם אתה מעוניין לתרום

מניסיונך, סוג הסיוע שתוכל להעניק (ליווי יוזמות ו/או הובלת קבוצה,) וכמות השעות השבועיות

שתוכל להקדיש לקהילה.

•   אם תבחר להירשם לשירות כחבר קהילה, נאסוף ממך מידע על תחומי העניין שלך.

לאחר יצירת חשבון המשתמש שלך, תוכל להעלות אל חשבונך תמונה שלך, על מנת לסייע לחברי הקהילה

לזהותך. אנו מעודדים אותך לעשות זאת, אך דע כי תמונתך תהיה זמינה לכל המשתמשים בשירות.

בעת שימושך בשירות, אנו נאסוף כל תוכן שתעלה לשירות במסגרת הקהילה. שים לב כי כל מידע שתבחר לפרסם במסגרת הקהילה יהיה זמין לכל החברים בקהילה, ואין באפשרותך לפרסם תכנים פרטיים או תכנים שיהיו חשופים רק לחלק מהחברים בקהילה. בנוסף, נאסוף ונציג לשאר חברי הקהילה מידע על פעילויות של הקהילה בהן בחרת להשתתף.

אם תבחר ליצור איתנו קשר באמצעות חלון הצ'אט או בכל דרך אחרת, אנו נאסוף את הפרטים שמסרת במסגרת הפנייה.

 

אינך חייב על-פי חוק למסור את פרטיך והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך בלבד. ואולם, אם בחרת למסור את הפרטים, עליהם להיות נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים או חלקיים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ולפגוע ביכולתנו ליצור קשר איתך.

 

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

בעת שימושך בשירות, אנו נאסוף מידע על העמודים שבהם צפית, התכנים שעניינו אותך, מיקום המכשיר שלך, ועוד. בנוסף, אנו עשויים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע סטטיסטי ואנונימי, שאינו מזהה אותך באופן אישי, בנוגע לשימושך בשירות.

 

לנו והפרטים שנאסוף במהלך שימושך בשירות, יישמרו במאגר המידע של מפעילת

השימוש במידע

הפרטים שתמסור

השירות "(המאגר.)" שימושך בשירות מעיד על הסכמתך לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר. השימוש

במידע עליך ייעשה רק בהתאם להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו, ובין היתר על מנת –

•       לאפשר לך להתחבר לשירות, ולהשתמש בו ובתכנים המוצעים בו;

•      להציע לך תכנים מותאמים להעדפותיך ולתחומי העניין שלך;

•      לחבר בינך ובין חברי הקהילה שלך, ולאפשר ליזם הקהילה או למנטור הקהילה ליצור עמך קשר

(כאשר הדבר רלוונטי;)

•      לסייע בפיתוח ובניהול היוזמה שלך (כאשר הדבר רלוונטי,) וכן בניהול הקהילה או הקהילות אליהן

אתה משתייך;

•      לשפר ולהעשיר את השירות והתכנים המוצעים בו, ליצור תכנים חדשים, ולשנות או לבטל תכנים

קיימים. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

•      לשלוח אליך מידי פעם, אם הסכמת לכך, עדכונים ומידע פרסומי (למשל, בנוגע ליוזמות חדשות

בשירות,) באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים לטלפון הנייד, או בכל דרך אחרת;

•      ליצור איתך קשר לאחר שפנית אלינו, או כשיש בכך צורך מסיבה אחרת;

•      לנתח ולמסור לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי, אשר לא יזהה אותך אישית;

•   לתפעל ולפתח את השירות באופן שוטף;

•      לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש בשירות.

 

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו לא נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך, אלא במקרים שלהלן –

•       כאשר הדבר דרוש לצורך תפעול תקין של השירות;

•      כאשר נרשמת לשירות כחבר קהילה, שאז נעביר את פרטי הקשר שלך ליזם הקהילה על מנת שיוכל

ליצור איתך קשר בנוגע לפעילויות ולמפגשי הקהילה;

•      כאשר נרשמת לשירות כיזם, שאז נעביר את פרטי הקשר שלך למנטור המלווה אותך, על מנת שיוכל

ליצור איתך קשר בנוגע לניהול היוזמה והקהילה שלך (כאשר הדבר רלוונטי;)

•      אם תפר את תנאי השימוש בשירות, או אם תבצע (או תנסה לבצע) באמצעות השירות, או בקשר

אליו, פעולות שאנו סבורים שמנוגדות לדין;

•      אם יתקבל בידינו צו של רשות מוסמכת המורה לנו למסור את המידע אודותיך לצד שלישי;

•      בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת השירות;

•      בכל מקרה שנסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או

לרכושו של צד שלישי;

•      לחברות או לארגונים אחרים הקשורים אלינו, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות, ובלבד

שאותם ארגונים וחברות ישתמשו במידע רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

למסור ולשתף  מידע אנונימי,  מצרפי וסטטיסטי  עם  חברות  או  ארגונים  אחרים

•   אנו עשויים

הקשורים אלינו וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתנו

הבלעדי, אך לא נחשוף בפניהם, ביודעין או במכוון, את זהותך ללא הסכמתך;

•      אם נארגן את פעילותנו או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שנשנה את המבנה

המשפטי או נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – אנו נהיה זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שלך מהמאגר, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את

הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

 

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים

מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל

הסכמתך למדיניות זו

להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל.

ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

 

עוגיות )Cookies(

"עוגיות" )Cookies( הן קבצי טקסט קטנים, הנוצרים באופן אוטומטי בעת שימושך בשירות, ומכילים

מידע מגוון על השימוש שלך בשירות, כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך זמן השימוש שלך בשירות, המידע שצפית בו ועוד. המידע שבעוגיות משמש אותנו לצורך תפעולו השוטף והתקין של השירות, וכן לשם

שיפור חווית השימוש שלך בשירות, בין היתר באמצעות התאמת השירות לתחומי העניין וההעדפות שלך.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות למכשירך, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר שלך. עם זאת, דע

כי נטרול או מחיקת העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהתכנים בשירות.

 

 

אבטחת מידע

אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותינו. לשם שמירה על המידע, אנו מפעילים אמצעים

לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, חשיפה, פגיעה או אובדן של המידע. עם זאת,

האמצעים שאנו מפעילים אינם מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב מהמאגר. לכן,

איננו יכולים להתחייב שהשירות ומערכות המידע המשמשות אותנו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-

מורשית למידע שלך.

 

 

זכויותיך בקשר למידע האישי שלך

לפי חוק, אתה זכאי לבקש מאיתנו לעיין בעצמך, או באמצעות אדם מטעמך, במידע האישי שלך השמור במאגר. אם עיינת במידע ואתה סבור שאינו נכון, שלם, ברור או עדכני, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה

שנתקן את המידע. אנו נבחן את בקשתך, ואם לא נוכל לקבלה, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בחוק.

 

 

קישורים לתכנים של צדדים שלישיים

השירות עשוי לכלול קישורים לעמודים ולאתרים של צדדים שלישיים שונים ברשת האינטרנט, אשר אינם מופעלים על ידי מפעילת השירות. אנו לא שולטים או מפקחים על עמודים ואתרים אלה, ואיננו יכולים להבטיח כי הגורמים המפעילים אותם ישמרו על פרטיותך באותו האופן בו אנו שומרים על פרטיותך. אנא הפעל שיקול דעת כאשר אתה מוסר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, וזכור כי השימוש בעמודים

ואתרים אלה אינו כפוף למדיניות פרטיות זו, אלא לתנאי מדיניות הפרטיות המופיעה בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו עשויים לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ללא הודעה קודמת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו נעשה מאמצים להודיע לך על שינויים כאמור. בהמשך השימוש בשירות לאחר השינוי במדיניות, אתה מביע

להפסיק להשתמש

למדיניות החדשה, עליך

החדשה. אם אינך מסכים

למדיניות הפרטיות

הסכמתך

בשירות.

בכל עת, תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בחלקו התחתון

של האתר.

 

 

עודכן לאחרונה: נובמבר .2021